Zapri
Zapri

Celostne rešitve za farmacevtsko industrijo

Naša odlika je zagotavljanje hitrih, učinkovitih, cenovno konkurenčnih in za kompleksne probleme farmacevtske industrije ukrojenih procesnih rešitev.

Konkurenčna prednost našega poslovnega pristopa je sposobnost samostojnega projektiranja, izdelave, montaže in avtomatizacije ključnih komponent procesnih sistemov za farmacevtsko industrijo na enem mestu ter zagotovitev kompatibilnosti procesnih rešitev.

Tekoče oblike

Imamo bogate izkušnje na področju procesnih sistemov za proizvodnjo tekočih farmacevtskih substanc: parenteralij, raztopin, suspenzij.

Naša specialnost so procesni sistemi za: doziranje, mešanje, gretje, hlajenje, vakuumiranje in pretakanje.

Fleksibilna proizvodnja parenteralij

Inovativne prednosti Brinox procesnih sistemov so:

 • proizvodne linije z razponom velikosti sarž od 10% do 100% nazivne velikosti,
 • glavne procesne enote so običajno izvedene kot fiksne ali mobilne reaktorske oziroma mešalne posode,
 • pomožne (npr. energetske) enote so v tehnični prostor vgrajene kot modularne enote z minimalnim časom montiranja in optimalno zasedenostjo prostora,
 • procesi čiščenja, sterilizacije in sušenja so povsem avtomatizirani.

Študija primera

Izziv:

 • Personalizirana rešitev za zagotavljanje zdravstvene neoporečnosti proizvodnje injekcijskih raztopin velikih serij z integracijo ustrezne procesne rešitve v obstoječi tehnični prostor ob hkratni zagotovitvi kompatibilnosti z obstoječo tehnološko opremo.

Razvoj in implementacija rešitve:

 • zasnova in implementacija personaliziranega procesnega sistema za proizvodnjo injekcijske raztopine v želenih količinah na temelju fleksibilnega sistema velikosti serije od 10% do 100% nazivnega volumna opreme,
 • kompatibilnost podane procesne rešitve z obstoječimi zahtevami tehničnega prostora in opreme – vse elemente, ki niso bili nujno potrebni znotraj čistih prostorov smo umaknili v tehnične prostore razreda čistosti D ali celo v t.i. "sive" prostore,
 • popolnoma avtomatizirana proizvodnja injekcijskih raztopin kot tudi CIP, SIP in DIP procesi v določenem recepturnem režimu, brez posegov operaterja,
 • izvedba glavne mešalne posode v skladu z ATEX direktivo,
 • in-line filtracija z in-line testiranjem integritete filtrov,
 • optimizacija proizvodnega in montažnega časa, prostora in izgub v proizvodnji,
 • inovativen nadzorni računalniški sistem, ki izkorišča prednosti centralizirane obdelave, arhiviranja in zaščite podatkov za pregled in nadzor nad delovanjem celotne linije, ki so uporabnikom dostopni preko odjemalcev, razporejenih po različnih proizvodnih prostorih.
Fiksni reaktor Fiksni reaktor Fiksni reaktor v čistem prostoru Mobilni reaktor Mobilni reaktor

Filtracija in shranjevanje injekcijskih raztopin pred polnjenjem

Značilnosti procesnega sistema Brinox:

 • in-line sterilizacija predfiltra in sterilnega filtra z nasičeno čisto paro (SIP),
 • in-line avtomatsko spiranje predfiltra in sterilnega filtra z vodo za injekcije,
 • raztopina enakomerno prehaja skozi filtre in preprečuje prehitro mašenje filtrskih vstavkov,
 • zalogovnika imata enak volumen kot glavni mešalnik,
 • filtrska enota (vključno s filtrskimi ohišji) se samodejno prezračuje,
 • in-line test integritete sterilnega filtra raztopine ali filtra za sterilno filtracijo inertnega plina.

 

Dodatne možnosti:

 • sušenje celotne filtracijske enote s sterilno filtriranim inertnim plinom (DIP),
 • dodatni filter za sterilno filtracijo inertnega plina je možno vključiti v postopek SIP-a filtracijske enote ter mu zagotoviti sterilizacijo in sušenje skupaj s sterilnim filtrom za raztopino.
Detajl reaktorja za injekcijske raztopine Filtracija injekcijskih raztopin

Fleksibilna proizvodnja tekočin za oblaganje pelet

Naše procesne rešitve odlikujejo:

 • poseben sistem in-line doziranja, ki optimizira čas vmešavanja težko topnih komponent,
 • uporaba večjih fiksnih ter manjših mobilnih reaktorskih in mešalnih posod,
 • fleksibilni priključki reaktorskih in mešalnih posod na cevne sisteme oziroma druge reaktorske posode.

Študija primera

Izziv:

 • Personalizirana procesna rešitev za fleksibilno proizvodnjo tekočin za oblaganje pelet velikih serij in celostna prilagoditev rešitve prostorskim zmožnostim obstoječega objekta.

Razvoj in implementacija rešitve:

 • projektiranje in izvedba procesnega sistema za fleksibilno proizvodnjo tekočin za oblaganje pelet v velikosti serije od 10% do 100% nazivnega volumna opreme,
 • popolna avtomatizacija proizvodnje in postopkov CIP in DIP,
 • oprema se izpira z organskimi topili in je v skladu s tem ustrezno izdelana in certificirana po ATEX direktivah,
 • optimizacija potrebnega proizvodnega časa z in-line vmešavanjem  za raztapljanje težko topnih substanc,
 • kompaktna energetika tehnološke linije, ki vključuje hlajenje, gretje, vakuumiranje in CIP/DIP ter optimizira porabo prostora in časa za montažo.
Fiksni in mobilni reaktor Fiksni reaktor Fiksni reaktor za tekočine za oblaganje

Sirupi in suspenzije

Pri sistemih za proizvodnjo sirupov in suspenzij se osredotočamo na:

 • optimizacijo časa in varnosti proizvodnje (recepture),
 • povečanje kakovosti produkta (dispergiranje),
 • povečanje stabilnosti izdelka (temperiranje),
 • avtomatsko doziranje surovin.

Študija primera

Izziv:

 • Optimirati čas trajanja proizvodnje manjših količin sirupov ter povečati njihovo kakovost in stabilnost.

Razvoj in implementacija rešitve:

 • projektiranje in izvedba procesnega sistema za fleksibilno proizvodnjo sirupov velikosti serije od 10% do 100% nazivnega volumna opreme z vključitvijo mobilnih mešalnikov manjšega volumna za proizvodnjo manjših in pilotnih serij v sistem,
 • optimizacija časa trajanja in varnosti proizvodnje na osnovi avtomatizacije recepturnega režima,
 • povečanje kakovosti produkta z uporabo najnovejše tehnologije za homogeniziranje in dispergiranje sirupov ter možnostjo vzorčenja in nadzorovanja izdelka v vseh fazah proizvodnje,
 • povečanje stabilnosti izdelka s temperiranjem in vzdrževanjem homogenosti izdelka tudi v fazi skladiščenja oziroma čakanja na polnitev,
 • avtomatsko doziranje surovin, možnost ATEX certifikacije.
Celotni sistem za sirupe Fiksna reaktorja 4500 ltr Fiksni reaktor 4500 ltr Spodnji del reaktorjev s homogenizatorji Tehnični prostor za sirupe Vakuumski mešalnik 300 ltr

Poltrdni pripravki

Pri zasnovi procesnih sistemov za proizvodnjo mazil in krem smo v Brinoxu posebej osredotočeni na procesne inovacije pri dispergiranju in raztapljanju aktivnih sestavin kot tudi na skrajševanje časa dispergiranja.

Mazila, kreme in emulzije

Pri zasnovi procesnih sistemov za proizvodnjo mazil, krem in emulzij smo osredotočeni na:

 • uvedbo najsodobnejših procesov dispergiranja in raztapljanja aktivnih sestavin,
 • skrajševanje časa dispergiranja in
 • avtomatske CIP/DIP sisteme.

Študija primera

Izziv:

 • Bistveno skrajšati čas trajanja dispergiranja pri fleksibilni proizvodnji mazil in krem različnih velikosti serij.

Razvoj in implementacije rešitve:

 • projektiranje in izvedba procesnega sistema za fleksibilno proizvodnjo mazil in krem velikosti serije od 15% do 100% nazivnega volumna opreme,
 • za 20% krajši čas dispergiranja zaradi vgradnje dispergatorja, ki deluje v obtoku (v primerjavi z istimi izdelki, katerih dispergacija poteka na reaktorjih z notranjim dispergatorjem),
 • poseben sistem mešanja in dispergiranja z integrirano enoto, ki omogoča tudi pripravo emulzij, možnost ATEX certifikacije.
Mešalnik za mazila in kreme 250 ltr SCADA mešalnika za mazila in kreme

Trdni pripravki

Imamo številne pozitivne izkušnje na področju sistemov mešanja substanc za trdne farmacevtske pripravke pri zelo visokih temperaturah in nizkih tlakih ter z inovativnim postopkom hitrega in enostavnega praznjenja viskoznih talin iz reaktorja.

Pastile

Iskanje procesnih rešitev pri pripravi surovin za izdelavo pastil temelji na modernih tehnologijah:

 • taljenja,
 • mešanja,
 • vakuumiranja in
 • hlajenja sestavin.

 

Veliko izkušenj imamo na področju:

 • sistemov mešanja substanc pri zelo visokih temperaturah in nizkih tlakih ter
 • inovativnih postopkov hitrega in enostavnega praznjenja viskoznih talin iz reaktorja.

Študija primera

Izziv:

Zagotoviti standardizacijo kakovosti vhodnih surovin pri proizvodnji pastil.

Razvoj in implementacije rešitve:

 • projektiranje in izvedba procesnega sistema za taljenje sladkorja,
 • inovativno zasnovana rešitev taljenja sladkorja in sušenja taline pri visokih temperaturah in zelo nizkem tlaku za povečanje kakovosti in stabilnosti končnih izdelkov ter optimizacijo časa trajanja proizvodnje,
 • zanesljiva rešitev tesnjenja gredi mešala z bariernim fluidom,
 • inovativna prekucna izvedba talilnika, katera omogoča enostavno praznjenje, čiščenje in operaterju prijazno uporabo.
Prekucna izvedba talilnika za pastile Notranjost talilnika

S klikom na gumb "Prenesi fotografijo" potrjujem, da bo fotografija po prenosu namenjena le osebni rabi. Fotografija je avtorsko delo Marka Prezlja. Brinox z Markom tesno sodeluje in ga podpira pri njegovem ustvarjalnem delu. Težnja k popolnosti ter predanost namenu in cilju sta skupna Brinoxu in Marku Prezlju.

Prenesi fotografijo x