Zapri
Zapri

Procesni sistemi

Za potrebe kemične industrije zagotavljamo varne, hitre, učinkovite in cenovno konkurenčne personalizirane procesne rešitve v proizvodnjah s prisotnostjo nevarnih oziroma občutljivih surovin in izdelkov.
Naša konkurenčna prednost je sposobnost samostojnega projektiranja, izdelave, montaže in avtomatizacije ključnih komponent procesnih sistemov za kemično industrijo na enem mestu ter zagotovitev kompatibilnosti procesnih rešitev. Da varno postane še varnejše.

Delo s tekočinami

Na področju dela s tekočinami vam ponujamo kompletne rešitve :

 • skladiščenja,
 • transporta,
 • doziranja in
 • mešanja.

Naš pristop je projektno orientiran, prilagojen zahtevam strank, zato je tipičen potek projekta sledeč:

 • idejna zasnova,
 • izdelava projekta,
 • izdelava / dobava opreme,
 • instalacija / montaža opreme,
 • zagon,
 • dokumentacija / kvalifikacije.

Skladiščenje tekočin

V tem segmentu ponujamo projektiranje in izdelavo vseh vrst posod, ki so prilagojene tehnološkem procesu, specifičnim zahtevam kupca in skladne z veljavnimi predpisi s posameznih področij, kot so PED, ATEX, IPPC in podobni. 
Načrtujemo in izdelujemo posode do volumna cca. 50.000 ltr z različno opremo in v različnih izvedbah:

 • stoječe,
 • ležeče,
 • oplaščene,
 • izolirane.

Podjetje je certificirano tudi za izdelavo tlačnih posod, strojnih instalacij in procesne opreme.

Pretakališče barv in lakov Pretakališče organskih topil Skladišče tekočih odpadkov

Sistemi za transport tekočin

Ponujamo projektiranje in izvedbo vrsto različnih sistemov za transport tekočin od skladiščnih mest do porabnikov kakor tudi znotraj posameznih enot in postrojev. Vsi ti sistemi so prilagojeni tehnologiji in specifičnim zahtevam posameznega objekta ali postroja.

Izvajamo cevovode od klasičnih nerjavnih napeljav do visokokvalitetnih cevovodov za farmacevtsko industrijo, kakor tudi tlačne cevovode.

Kvaliteta varilskih del je strogo nadzorovana in skladna s pogoji, ki jih predpisuje standard EN ISO 3834-3.

Ocevje kemijske sinteze

Sistemi za doziranje tekočin

Dozirni sistemi, ki vam jih ponujamo temeljijo na različnih principih doziranja. Bodisi meritvi teže, pretoka, volumna do zelo natančnih dozirnih črpalk. V kombinaciji s temi vam ponujamo različne črpalne agregate in zaporne oz. dozirne ventile. Projekte izvedemo od idejne zasnove do prevzema, od strojne opreme do avtomatike.

Naša sistemi so prisotni tako v industriji barv, arom kot tudi v živilski in farmacevtski industriji.

Dozirni sistem pri proizvodnji silikona

Mešanje tekočin

Ponujamo rešitve mešanja od nizko do visoko viskoznih tekočin. Ponujamo celovite rešitve od idejne zasnove do izvedbe.

Naše rešitve so uporabniško orientirane in pokrivajo spekter izdelkov kot so:

 • mešala,
 • mešalne posode,
 • reaktorske posode.
Mešanje tesnilnih mas

Delo s prahovi

Na področju dela s prahovi vam ponujamo rešitve:

 • skladiščenja,
 • transporta,
 • doziranja.

 

Naš pristop je projektno orientiran, prilagojen zahtevam strank, zato je tipičen potek projekta sledeč:

 • idejna zasnova,
 • izdelava projekta,
 • izdelava / dobava opreme,
 • instalacija / montaža opreme,
 • zagon,
 • dokumentacija / kvalifikacije.

Skladiščenje praškastih snovi

V tem segmentu ponujamo projektiranje in izdelavo vseh vrst posod, ki so prilagojene tehnološkemu procesu, specifičnim zahtevam kupca in skladne z veljavnimi predpisi s posameznih področij, kot so PED, ATEX, IPPC in podobni.

Načrtujemo in proizvajamo posode do volumna cca. 50.000 ltr z različno opremo in v različnih izvedbah.

Posoda za prah

Transport praškastih snovi

Ponujamo projektiranje in izvedbo različnih sistemov za transport prahov:

 • vijačni transporterji,
 • vibracijski transporterji,
 • zračni oziroma vakuumski transport.

Vsi ti sistemi so prilagojeni tehnologiji in specifičnim zahtevam posameznega produkta.

Vse naprave in oprema so grajene v skladu z veljavnimi predpisi s posameznih področij, kot npr. ATEX za prahove, ki tvorijo potencialno eksplozivno atmosfero.

Vijačni transporter Razpršilni sušilni stolp

Doziranje praškastih snovi

Dozirni sistemi za prahove se sestoje tipično iz tehtalnega sistema, dozatorja in vmesnih zalogovnikov prahu. Sistem doziranja je bodisi kontinuirni ali saržni, odvisno od tega so dozirni sistemi opremljeni z vijačnimi, vibracijskimi ali celičnimi dozatorji.

Vsi ti sistemi so prilagojeni tehnologiji in specifičnim zahtevam posameznega produkta, ki se ga dozira. BRINOX vam v tem segmentu ponuja rešitve od ideje do izvedbe.

Dozirni sistem za prahove

S klikom na gumb "Prenesi fotografijo" potrjujem, da bo fotografija po prenosu namenjena le osebni rabi. Fotografija je avtorsko delo Marka Prezlja. Brinox z Markom tesno sodeluje in ga podpira pri njegovem ustvarjalnem delu. Težnja k popolnosti ter predanost namenu in cilju sta skupna Brinoxu in Marku Prezlju.

Prenesi fotografijo x